29 SEPTEMBRIE, ZIUA INTERNAȚIONALĂ DE CONȘTIENTIZARE ASUPRA RISIPEI ȘI DEȘEURILOR ALIMENTARE

               Vineri, 29 septembrie 2023, vom celebra ”Ziua internațională de conștientizare asupra risipei și deșeurilor alimentare” (IDAFLW), prin derularea unei campanii de informare și educare a consumatorilor, menită să atragă atenția asupra gravității dimensiunilor pe care le capătă fenomenul risipei alimentare, ca provocare majoră a societății moderne, precum și, în consecință, asupra importanței unor măsuri specifice, care să contribuie real și eficient la prevenirea și diminuarea acestui fenomen.

Programul de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023-2024

A fost aprobat programul de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru 2023

H.G. nr.846/2023 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023-2024

 

Fermierii pot accesa credite garantate de stat echivalente a „De 5 ori subvenția”

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale crește valoarea creditelor pe care fermierii le pot accesa în condiții avantajoase, în baza adeverințelor emise de APIA. Astfel, în baza OUG 43/2013, Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) poate acorda garanții în favoarea instituțiilor finanțatoare cu care are încheiate Convenții de lucru, pentru garantarea creditelor fermierilor a căror valoare se ridică la „DE CINCI ORI SUBVENȚIA”.

HG pentru aprobarea Programului pentru școli în perioada 2023-2029 și a bugetului aferent anului școlar 2023-2024

În Ședința de Guvern din data de 03 august 2023 a fost adoptată Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024.

       Prezentul act normativ are drept scop instituirea măsurilor prevăzute de noile reglementări europene, astfel încât să se continue participarea României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, pentru exercițiul financiar din perioada 1 august 2023 -31 iulie 2029, asigurându-se distribuirea de fructe şi/sau legume proaspete, lapte natural de consum şi/sau produse lactate fără adaos de lapte praf, precum și produse de panificaţie pentru preșcolari și elevi, pentru perioada 1 august 2023-31 iulie 2029, inclusiv pentru anul școlar 2023-2024.

A fost prelungită cu 15 zile perioada de valorificare a tomatelor

A fost prelungită cu 15 zile perioada de valorificare a tomatelor

În Ședința de Guvern din 30 iunie 2023 a fost aprobată Hotărârea de Guvern prin care se prelungește valorificarea tomatelor și în perioada 1-15 iulie 2023, inclusiv.

Actul normativ aprobat astăzi modifică și termenul limită până la care se pot depune documentele justificative la direcțiile agricole județene, respectiv până la data de 18 iulie 2023, inclusiv.

Facem precizarea că, inițial, producția obținută trebuia valorificată până la data de 30 iunie, însă din cauza temperaturilor fluctuante din primăvara anului 2023, reprezentanții cultivatorilor de legume au invocat întârzierea perioadei de fructificare a tomatelor și au transmis solicitări pentru prelungirea acestui termen.

O nouă schemă de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor

O nouă schemă de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor

În ședința de Guvern din 30 iunie 2023 a fost aprobată schema de ajutor de stat ce are ca scop acoperirea costurilor administrative pentru întocmirea și menținerea registrului genealogic, precum și a costurilor aferente testelor pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelului.

Ajutoarele de stat  sunt furnizate sub formă de servicii subvenționate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv, întreprinderilor individuale și familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care dețin atestat de producător, după caz, precum și persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole.

Pita de Pecica devine al doisprezecelea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european

Pita de Pecica devine al doisprezecelea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene s-a publicat astăzi, 26 iunie 2023, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1221/2023 al Comisiei din 19 iunie 2023 de înregistrare a unei denumiri în Registrul indicațiilor geografice protejate (IGP), „Pită de Pecica – IGP”.

Despăgubiri pentru culturile de primăvară, afectate de seceta pedologică din perioada martie-septembrie 2022

Vă informăm că a intrat în vigoare Ordonanta de Urgenta nr.50/31.05.2023 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producatorilor agricoli pentru unele culturi agricole înfiinţate în primăvara anului 2022 şi afectate de seceta pedologică din perioada martie-septembrie 2022.

Beneficiarii prezentei scheme sunt producătorii agricoli care au înfiinţat culturi de porumb şi/sau floarea-soarelui şi/sau soia şi/sau mazăre în primăvara anului 2022, ce au fost distruse de seceta pedologică în procente de peste 30% şi până la 100% inclusiv, conform proceselor-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturi, respectiv:

AJUTORUL DE MINIMIS PENTRU SUSŢINEREA PRODUSULUI CARTOF DE NCONSUM_2023

Producția de cartof va fi susținută în anul 2023 prin acordarea  unui sprijin din partea statului

Vă informăm că a fost publicată HG.nr.394/2023 pentru aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a producției de cartof de consum” în anul 2023 , precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control a acesteia. Sprijinul financiar este de maxim 200 euro/ha cultivat cu cartof de consum.

  Data limită pentru depunerea cererilor este 19.05.2023 inclusiv. 

AJUTORUL DE MINIMIS PENTRU SUSŢINEREA PRODUSULUI USTUROI_2023

MADR continuă și în anul 2023 programul de susținere a producției de usturoi

Vă informăm că a fost publicată H.G. nr. 393/2023 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a producției de usturoi ”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control a acesteia. 

            Data limită pentru depunere a cererilor este 31 mai inclusiv și va fi însoțită de următoarele documente:

Producția de cartof va fi susținută în anul 2023 prin acordarea unui sprijin din partea statului

 

În Ședința de Guvern din data 04 mai 2023 a fost adoptată o Hotărâre prin care se aprobă schema "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum", în anul 2023.

Scopul vizează acordarea unui sprijin pentru susținerea producției de cartof de consum. Suma totală alocată este de 14.800.000 lei, reprezentând echivalentul a maximum 2.960.000 euro, iar cuantumul per beneficiar este de 200 euro/ha. Pentru a obține sprijinul financiar, cultivatorii trebuie să obțină o producție minimă de 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 17 noiembrie.

Pentru a putea beneficia de sprijin financiar, producătorii agricoli trebuie să respecte următoarele condiții de eligibilitate:

MADR continuă și în anul 2023 programul de susținere a producției de usturoi

 

În Ședința de Guvern din data 4 mai 2023 a fost adoptată o Hotărâre prin care se aprobă schema de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, în anul 2023, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1408/2013, care va fi implementată de către direcțiile pentru agricultură județene și oficiile fitosanitare județene.

”Continuăm acest Program demarat în anul 2019, care și-a dovedit din plin utilitatea asigurând o producție calitativă și cantitativă de usturoi românesc pentru consum. Iată că oferim predictibilitatea de care este nevoie pentru stabilitatea producătorilor și pentru asigurarea accesului consumatorilor la produsele românești, obținute prin munca fermierilor noștri.”, a declarat ministrul Petre DAEA.

Schema se va aplica pe întreg teritoriul României în anul 2023, iar impactul bugetar este de 29.700.000 lei, reprezentând echivalentul a maxim 6.001.200 euro.

Sprijin de urgență pentru producătorii agricoli din sectorul cereale

În Ședința de Guvern din data de 20 aprilie 2023, a fost aprobată o hotărâre privind acordarea unei măsuri de sprijin de urgență pentru producătorii agricoli din sectorul cereale. Temeiul legal îl constituie Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/739 al Comisiei din 4 aprilie 2023 de prevedere a unei măsuri de sprijin de urgență pentru sectorul cerealelor și cel al semințelor oleaginoase din Bulgaria, Polonia și România, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 96 din 05.04.2023.

Această măsură de sprijin are ca obiectiv acordarea unui grant producătorilor agricoli afectați de creșterea importurilor de cereale din Ucraina și reprezintă suma care se acordă pentru compensarea cheltuielilor angajate de producătorii agricoli din sectorul cereale pentru depozitarea în spații de depozitare pentru produse agricole proprii sau depozitarea în custodie la terți, a cantităților de grâu obținute din producția proprie a anului 2022 și înregistrate în aceste spații la data de 01.02.2023.

Sărbători fericite!

 

Comunicat de presă-sector vitivinicol

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a postat, în data de 30 martie 2023, în secțiunea Transparență Decizională de pe site-ul www.madr.ro, un proiect de Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin.

Decernare premii pentru actorii din agricultura ecologica europeana 2023

IN ATENȚIA OPERATORILOR DIN SISTEMUL DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ !!!