Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum în anul 2024

 

    

  Guvernul României prin intermediul MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE vine în sprijinul cultivatorilor de cartofi de consum prin adoptarea Hotărârii 150 din 22 februarie 2024 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum" în anul 2024.

Aplicația Registrul unic naţional privind circulaţia şi destinaţia terenurilor agricole situate în extravilan, sistem electronic

 Începând cu data de 01 martie 2024, pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale este publică aplicația Registrul unic naţional privind circulaţia şi destinaţia terenurilor agricole situate în extravilan, sistem electronic, constituit conform prevederilor legale.

Aplicația oferă posibilitatea inițierii procedurilor prevăzute de Legea nr. 17/2014, respectiv:

Informare de presa _Măsura 10 – agro-mediu și climă

Pe site-ul www.madr.ro a fost postată o informare adresată beneficiarilor Măsurii 10 – agro-mediu și climă, care au în implementare angajamente multianuale deschise în baza PNDR 2014-2020, care se derulează după anul 2023. Având în vedere modificările aduse prin PAC 2023-2027 standardelor obligatorii relevante (cerințelor de bază) prevăzute de angajamente, beneficiarii Măsurii 10 vor avea posibilitatea de accesare a clauzei de revizuire pentru a asigura ajustarea angajamentelor superioare la cadrul juridic și la noile norme privind condiționalitatea, aplicabile Planului Strategic PAC 2023-2027.

Informarea poate fi consultată la secțiunea „Măsuri și intervenții de mediu, climă și bunăstarea animalelor”.

Programul de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023-2024

A fost aprobat programul de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru 2023

H.G. nr.846/2023 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023-2024

 

  1.  Depunerea cererilor de înscriere în Program – 16.09.2023-05.10.2023