Termene prelungite pentru constatarea suprafețelor afectate de seceta pedologică

Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, care stabilește și formularistica necesară în ceea ce privește constatarea, evaluarea și centralizarea pagubelor înregistrate la culturile agricole a fost modificat la inițiativa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Aprobat prin Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne, Regulamentul a fost actualizat din cauza amplorii fenomenelor meteorologice care au avut ca efect producerea secetei pedologice extreme, manifestată la nivelul României.

Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a producției de cartof de consum in anul 2022

                                                 

Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a producției de struguri de masa in anul 2022

  Vă informăm că a fost publicată HG.nr.798/16.06.2022 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a producției de struguri de masa ”in anul 2022 , precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control a acesteia.Sprijinul financiar este de maxim 1200 euro/ha cultivat cu struguri de masa.

Modificări aduse legislației aplicabile în domeniul înstrăinării prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

Modificări aduse legislației aplicabile în domeniul înstrăinării prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

În Ședința Guvernului din 30 iunie 2022 a fost aprobată o Ordonanță de Urgență ce modifică şi completează Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

Actul normativ aprobat astăzi va aduce clarificări în ce privește aspectele referitoare la obligația calculării, reţinerii, virării și declarării impozitului de 80% instituit în cazul intenției de revânzare a terenurilor înaintea împlinirii termenului de 8 ani de la cumpărare.

Sprijin de 15 milioane de lei pentru cultivatorii de cartofi

Sprijin de 15 milioane de lei pentru cultivatorii de cartofi

 

În Ședința Guvernului din 16 iunie 2022 a fost adoptată Hotărârea pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2022.

Astfel, se stabilește o schemă de ajutor de minimis pentru susținerea producției de cartof, în baza prevederilor Regulamentelor europene. Categoriile de fermieri cărora li se aplică sprijinul prevăzut prin prezenta hotărâre sunt:

Sprijin de 15 milioane lei pentru producția strugurilor de masă

Sprijin de 15 milioane lei pentru producția strugurilor de masă

În Ședința Guvernului din 16 iunie 2022 a fost adoptată Hotărârea pentru aprobarea programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022. Actul normativ stabilește o schemă de ajutor de minimis pentru susținerea producției de struguri de masă, în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013.

Măsura vizează următoarele categorii de beneficiari:

- producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător;
- producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;
- producătorii agricoli persoane juridice

300 milioane euro pentru capitalizarea fermelor și unităților de producție

Actul normativ privind acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru, în valoare totală de 300 de milioane de euro, pentru susținerea afacerilor din domeniul agriculturii și industriei  alimentare, a intrat în procedura de transparență decizională și poate fi consultat accesând următorul link: https://mfe.gov.ro/oug-dom-agroalimentar/

Această schemă de ajutor, parte a Programului ”Sprijin pentru România”, este complementară alocării sumei de 200 milioane de euro pentru procesarea produselor agricole în România și se adresează întreprinderilor mici și mijlocii, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, care desfășoară activități economice în sectoarele agricultură, piscicultură și acvacultură și industrie alimentară.

A început depunerea cererilor pentru sprijinirea crescătorilor de bovine, porcine şi păsări

A început depunerea cererilor pentru sprijinirea crescătorilor de bovine, porcine şi păsări, în contextul Covid

Marți, 26 aprilie 2022, a început sesiunea de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19. Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat este de 20 de zile.

Deschiderea sesiunii de depunere a cererilor coincide cu momentul aprobării de către Comisia Europeană a schemei de ajutor de stat în valoare de 91 de milioane de euro (453,8 milioane de lei) de care vor beneficia peste 95.000 de fermieri.

MADR acordă peste 450 de milioane de lei pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol

 

MADR acordă peste 450 de milioane de lei pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol

În Ședința Guvernului din 21 aprilie 2022, a fost adoptată Ordonanța de Urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele  bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19. Actul normativ reglementează speciile, beneficiarii, criteriile de eligibilitate, documentele justificative, durata schemei şi valoarea ajutorului de stat, precum şi regulile procedurale pentru implementarea schemei de ajutor de stat.

A început sezonul de combatere a căderilor de grindină aprilie-octombrie 2022

A început sezonul de combatere  a căderilor de grindină aprilie-octombrie 2022

Sezonul de combatere a căderilor de grindină din acest an a început în 15 aprilie, cele șase Unități operaționale din cadrul Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor (SNACP) fiind pregătite pentru realizarea intervențiilor active în atmosferă în scopul reducerii riscurilor de fenomene meteorologice periculoase.

În sezonul 2022 de combatere a căderilor de grindină, respectiv în perioada 15 aprilie-15 octombrie, Unitățile de Combatere a Căderilor de Grindină (UCCG) vor proteja o suprafață de cca. 2,2 mil. ha, prin funcționarea, pentru început, a unui număr de 94 de puncte de lansare (PL), amplasate astfel:

Facilități fiscale pentru angajații din domeniul agriculturii și industriei alimentare

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale salută adoptarea, de către Parlamentul României în data de 13 aprilie 2022, a Legii prin care se vor acorda facilități fiscale pentru persoanele ce lucrează în domeniile agricultură și industrie alimentară, pe modelul celor acordate angajaților din domeniul construcțiilor. 

În toate întâlnirile pe care le-am avut cu reprezentanții fermierilor și operatorilor din industria alimentară, păstrarea forței de muncă specializate a reprezentat de fiecare dată un punct central al dialogului. Prin adoptarea acestui act normativ, inițiat împreună cu colegii mei parlamentari, venim cu soluțiile așteptate de cei care activează în aceste domenii vitale pentru securitatea alimentară a României” a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian CHESNOIU. 

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale aduce la cunoștința tuturor fermierilor că  infrastructura de îmbunătățiri funciare este pregătită pentru funcționare și poate asigura un nivel optim al apei pentru irigații.

Potrivit datelor furnizate de  Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, la data de 22 martie 2022, suprafața potențial irigabilă este de 1.289.381 ha, fiind deservită de infrastructura de îmbunătățiri funciare funcționabilă, din care 3.009 km de canale. Până la această dată au fost  încheiate 768 de contracte pentru o suprafață de 681.397 ha.

Continuă sprijinul pentru crescătorii de porci din rasele românești Bazna şi/sau Mangaliţa

În Ședința Guvernului din 2 martie 2022 a fost adoptată Hotărârea prin care se aprobă valoarea totală a schemei de „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa”.

Programele de sprijin destinate legumicultorilor au fost simplificate, iar termenul de depunere pentru Programul TOMATA a fost prelungit

Programele de sprijin destinate legumicultorilor au fost simplificate, iar termenul de depunere a cererilor de înscriere în Programul TOMATA a fost prelungit

În Ședința Guvernului din 23 februarie 2022, a fost aprobată o Hotărâre prin care au fost aduse simplificări programelor de sprijin în sectorul vegetal, introduse prin Hotărârea Guvernului nr.148/2022 și Hotărârea Guvernului nr.147/2022. Astfel, potrivit noilor reglementări:

MADR prelungește termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere în Programul TOMATA și elimină obligativitatea depunerii documentelor fiscale pentru accesarea ajutoarelor de minimis

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că a elaborat un proiect de act normativ prin care vor fi modificate Hotărârea Guvernului nr.148/2022, precum și Hotărârea Guvernului nr.147/2022,  prin reglementarea următoarelor aspecte:

Cerere, declarație și notificare verificare MINIMIS USTUROI 2022

 

Actualizare: prin H.G. nr. 256/23.02.2022  au foste eliminate următoarele documente, necesare inițial înscrierii în program: certificat de atestare fiscală și cazier fiscal.