Prima livrare de legume de la producătorii români intermediată de Casa de Comerț Agroalimentar Unirea

Prima livrare de legume de la producătorii români intermediată de Casa de Comerț Agroalimentar Unirea

 

Vineri, 14 octombrie 2022, a avut loc prima livrare de legume de la producătorii români către magazinele Carrefour România, intermediată de Casa de Comerţ Agroalimentar Unirea. Astfel, 12 tone de legume (cartofi, varză albă, varză roșie și dovleac plăcintar) preluate de la producătorii autohtoni au fost livrate direct la unul dintre depozitele retailerului francez din comuna Chiajna, județul Ilfov, pentru a fi introduse în circuitul comercial.

Informare de presă MADR-Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor

În intervalul 5-11 august 2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cadrul Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor, a realizat 12 acțiuni de intervenții active în atmosferă pentru combaterea a 29 de celule convective – formațiuni noroase cu grindină în formare.

Din punctele de lansare ale Unităților de combatere a căderilor de grindină din Prahova, Vrancea, Oltenia, Timiș și Mureș au fost lansate 178 rachete antigrindină(RAG), pentru a proteja cca 2 milioane ha de culturi agricole, precum și comunitățile locale din zonele de intervenție. În zonele protejate de infrastructura Sistemului nu a căzut grindină.

De la începutul acestui sezon, în perioada 15 aprilie – 11 august 2022, din punctele de lansare ale Unităților de combatere a căderilor de grindină din cadrul SNACP, au fost realizate, în total, 89 de intervenții active în atmosferă, pentru combaterea a 526 de celule convective, un consum total de 3301 de rachete antigrindină.

MADR pune la dispoziția fermierilor un Ghid de bune practici agricole privind efectele schimbărilor climatice

MADR pune la dispoziția fermierilor un Ghid de bune practici agricole  privind efectele schimbărilor climatice

La inițiativa ministrului Petre DAEA, o echipă formată din specialiști ai MADR și ai ASAS, coordonată de secretarul de stat Dragoș-Costin TELEHUZ, a elaborat un Ghid de bune practici agricole privind efectele generate de schimbările climatice.

COMUNICAT DE PRESĂ-plăți beneficiari programul Tomata

Ministrul Petre Daea îndeamnă legumicultorii din județele Arad, Bacău, Mehedinți și Călărași să își verifice conturile.

În datele de 4 și 5 august, au plecat primele sume spre beneficiarii programului Tomata.

Cele 4 județe au fost primele care au trimis Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale deconturile în vederea onorării plăților pentru cei 476 de beneficiari, în valoare de 7,065 milioane lei.

Pe măsură ce se vor primi dosarele aferente celorlate județe, MADR va achita cererile de plată si pentru restul cultivatorilor înscriși în Program.

 

MADR alocă 1,5 miliarde de euro pentru infrastructura principală de irigații, desecare și drenaj

MADR alocă 1,5 miliarde de euro pentru infrastructura principală de irigații, desecare și drenaj

În Ședința Guvernului din 3 august 2022 a fost adoptată Hotărârea privind reacordarea recunoașterii caracterului de utilitate publică a unor amenajări de irigații sau a părților de amenajări de irigații, precum şi pentru modificarea şi completarea HG nr. 793/2016 pentru aprobarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România (PNI).

Suma destinată Programului are o valoare de 1,5 miliarde euro, reprezentând fonduri de la bugetul național, care vor fi alocate până în anul 2027. 

Instrumente pentru facilitarea accesului la creditare la dispoziția fermierilor

La inițiativa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din data de 22 iulie 2022, a devenit operațional un nou produs de garantare ce vine în sprijinul fermierilor, Programul ”DE TREI ORI SUBVENȚIA”, realizat în parteneriat cu CEC Bank și cu Fondul de Garantare a Creditului Rural. Detalii despre acest Program găsiți aici: https://www.cec.ro/presa/credite-pentru-fermieri-de-trei-ori-subventia.

INFORMARE DE PRESĂ-secetă pedologică

INFORMARE DE PRESĂ - actualizare suprafețe afectate de secetă

Ca urmare a secetei pedologice instalate în unele regiuni ale României, în baza prevederilor HG 557/august 2016, și ale Ordinului comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru completarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, la nivelul fiecărui județ este instituită procedura care stabilește modalitățile de constatare și înregistrare a pagubelor.

Informații AJUTOR DE MINIMIS TOMATE CICLUL II 2022

INFORMAȚII

H.G. nr.148/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022, cu modificările și completările ulterioare 

  1.  Depunerea cererilor de înscriere în Program: 25.07.2022-31.08.2022 pentru CICLUL II.

Termene prelungite pentru constatarea suprafețelor afectate de seceta pedologică

Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, care stabilește și formularistica necesară în ceea ce privește constatarea, evaluarea și centralizarea pagubelor înregistrate la culturile agricole a fost modificat la inițiativa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Aprobat prin Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne, Regulamentul a fost actualizat din cauza amplorii fenomenelor meteorologice care au avut ca efect producerea secetei pedologice extreme, manifestată la nivelul României.

Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a producției de cartof de consum in anul 2022

                                                 

Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a producției de struguri de masa in anul 2022

  Vă informăm că a fost publicată HG.nr.798/16.06.2022 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a producției de struguri de masa ”in anul 2022 , precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control a acesteia.Sprijinul financiar este de maxim 1200 euro/ha cultivat cu struguri de masa.

Modificări aduse legislației aplicabile în domeniul înstrăinării prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

Modificări aduse legislației aplicabile în domeniul înstrăinării prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

În Ședința Guvernului din 30 iunie 2022 a fost aprobată o Ordonanță de Urgență ce modifică şi completează Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

Actul normativ aprobat astăzi va aduce clarificări în ce privește aspectele referitoare la obligația calculării, reţinerii, virării și declarării impozitului de 80% instituit în cazul intenției de revânzare a terenurilor înaintea împlinirii termenului de 8 ani de la cumpărare.

Sprijin de 15 milioane de lei pentru cultivatorii de cartofi

Sprijin de 15 milioane de lei pentru cultivatorii de cartofi

 

În Ședința Guvernului din 16 iunie 2022 a fost adoptată Hotărârea pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2022.

Astfel, se stabilește o schemă de ajutor de minimis pentru susținerea producției de cartof, în baza prevederilor Regulamentelor europene. Categoriile de fermieri cărora li se aplică sprijinul prevăzut prin prezenta hotărâre sunt:

Sprijin de 15 milioane lei pentru producția strugurilor de masă

Sprijin de 15 milioane lei pentru producția strugurilor de masă

În Ședința Guvernului din 16 iunie 2022 a fost adoptată Hotărârea pentru aprobarea programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022. Actul normativ stabilește o schemă de ajutor de minimis pentru susținerea producției de struguri de masă, în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013.

Măsura vizează următoarele categorii de beneficiari:

- producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător;
- producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;
- producătorii agricoli persoane juridice

300 milioane euro pentru capitalizarea fermelor și unităților de producție

Actul normativ privind acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru, în valoare totală de 300 de milioane de euro, pentru susținerea afacerilor din domeniul agriculturii și industriei  alimentare, a intrat în procedura de transparență decizională și poate fi consultat accesând următorul link: https://mfe.gov.ro/oug-dom-agroalimentar/

Această schemă de ajutor, parte a Programului ”Sprijin pentru România”, este complementară alocării sumei de 200 milioane de euro pentru procesarea produselor agricole în România și se adresează întreprinderilor mici și mijlocii, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, care desfășoară activități economice în sectoarele agricultură, piscicultură și acvacultură și industrie alimentară.

A început depunerea cererilor pentru sprijinirea crescătorilor de bovine, porcine şi păsări

A început depunerea cererilor pentru sprijinirea crescătorilor de bovine, porcine şi păsări, în contextul Covid

Marți, 26 aprilie 2022, a început sesiunea de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19. Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat este de 20 de zile.

Deschiderea sesiunii de depunere a cererilor coincide cu momentul aprobării de către Comisia Europeană a schemei de ajutor de stat în valoare de 91 de milioane de euro (453,8 milioane de lei) de care vor beneficia peste 95.000 de fermieri.

MADR acordă peste 450 de milioane de lei pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol

 

MADR acordă peste 450 de milioane de lei pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol

În Ședința Guvernului din 21 aprilie 2022, a fost adoptată Ordonanța de Urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele  bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19. Actul normativ reglementează speciile, beneficiarii, criteriile de eligibilitate, documentele justificative, durata schemei şi valoarea ajutorului de stat, precum şi regulile procedurale pentru implementarea schemei de ajutor de stat.

A început sezonul de combatere a căderilor de grindină aprilie-octombrie 2022

A început sezonul de combatere  a căderilor de grindină aprilie-octombrie 2022

Sezonul de combatere a căderilor de grindină din acest an a început în 15 aprilie, cele șase Unități operaționale din cadrul Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor (SNACP) fiind pregătite pentru realizarea intervențiilor active în atmosferă în scopul reducerii riscurilor de fenomene meteorologice periculoase.

În sezonul 2022 de combatere a căderilor de grindină, respectiv în perioada 15 aprilie-15 octombrie, Unitățile de Combatere a Căderilor de Grindină (UCCG) vor proteja o suprafață de cca. 2,2 mil. ha, prin funcționarea, pentru început, a unui număr de 94 de puncte de lansare (PL), amplasate astfel: