S-a majorat suma alocată Programului Național Apicol pentru perioada 2020-2022

       În ședința de Guvern din data de 19 august 2021 a fost adoptată Hotărârea pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar.

     Prin prezentul act normativ se modifică valoarea totală a Programului Naţional Apicol 2020-2022, de la 152.419 mii lei la 168.639 mii lei, majorându-se cu circa 12 %, din care contribuţia Uniunii Europene este de 50%, respectiv 84.319,5 mii lei.

Informare cu privire la criteriile de selecție aprobate pentru submăsura 4.1 și 4.2

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 a avizat în data de 12 august 2021 propunerea Autorității de Management pentru PNDR privind criteriile de selecție și punctajele aferente acestora, punctajul minim, precum și alocarea anuală financiară pentru sesiunile de depunere proiecte din anul 2021 pentru următoarele submăsuri din PNDR:

  • sM 4.1 „Investiții în exploatații agricole”;
  • sM 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole”.

În acest sens, vă informăm că varianta finală a criteriilor de selecție poate fi consultată pe site-urile www.madr.ro și www.afir.info.

Lista județelor cu cei mai mulți beneficiari ai formelor de sprijin acordate cultivatorilor de legume în anul 2021

Lista județelor cu cei mai mulți beneficiari ai formelor de sprijin acordate  cultivatorilor de legume în anul 2021

În continuarea precizărilor făcute de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în data de 29 iulie 2021, privind formele de sprijin acordate cultivatorilor de legume, menționăm următoarele:

În ceea ce privește Programul de susținere a producției de legume în spații protejate, aprobat prin HG nr. 651/2021,din suma alocată de 30,76 mil. euro, peste 9 milioane de euro vor fi încasați de cei 4.514 cultivatori din județul Olt.

Astfel, 29,3 % din suma alocată programului va fi accesată de județul Olt, urmat de județele Galați - 20,5 %, Dolj - 9,7 %, Giurgiu - 6,6 %, Buzău - 4,3 %.

Cele 5 județe însumează 10.824 cultivatori, reprezentând 75,8 % din totalul producătorilor, iar 70,3 % din suma alocată programului va fi destinată acestor județe.

Precizări privind formele de sprijin pentru legumicultori în anul 2021

Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale face următoarele precizări cu privire la formele de sprijin pentru sectorul legumicol prevăzute pentru anul 2021:

Pentru anul 2021 suma alocată este de 150.000 mii lei (30.785 mii euro)
S-au depus 14.239 de cereri a căror eligibilitate va fi verificata de APIA și de Direcțiile Agricole Județene. Valoarea maximă a ajutorului este de 2.000 euro/cultură/1000 mp/beneficiar.

Top 10 județe – nr de beneficiari:

1.

Olt          4500

6.

Susținem cultivatorii români de usturoi!

Ministerul Agriculturii a alocat 15 milioane de lei pentru ajutorul de minimis în vederea susținerii producției de usturoi în anul 2021:

- 1016 fermieri înscriși în program;

- 1151,6 ha este suprafața cu ustoroi înscrisă în program.

Valoarea maximă a sumelor care se pot plăti fermierilor este de 14.617,5 lei pe hectar, echivalentul a 3.000 de euro.

Programul de ajutor de minimis pentru cultura de usturoi a ajuns în 2021 la cel de-al treilea an.

Sursa aici

 

Recensământul General Agricol RUNDA 2020

 

 

Lista beneficiari minimis usturoi 2020

Recensământul General Agricol 2020