BULETIN INFORMATIV - INFORMATII DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICA DIN OFICIU

BULETIN INFORMATIV - INFORMATII DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICA DIN OFICIU

 

a)  Actele normative  care reglementează organizarea si funcţionarea D.A.J. Arad

Hotărârea Guvernului nr. 860/2016 privind organizarea, funcționarea și stabilirea atribuțiilor direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București

Legea 157/2017 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

HG 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor

 

b)  Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al  D.A.J. Arad

c)  Numele si prenumele persoanelor din conducerea D.A.J. Arad şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public.

Conducerea  Direcției pentru Agricultură Județeană Arad

Director executiv : Dr. Ing. Ioan Martin

Persoane responsabile cu difuzarea informatiilor de interes public

Consilier: Otilia Groza

d) Coordonatele de contact

Denumire:  Direcția pentru Agicultură Județeană Arad

Sediul: Arad, Str. Cloșca, nr.6A

Telefon: 0257 253 640;   0735 165 537

Fax: 0257 256 511

E-mail:  secretariat@dadrarad.ro

Site :  https://www.dadrarad.ro/

e) Sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil

f) Programele si strategiile proprii

g) Lista cuprinzând documentele de interes public:

Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

- Actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea Direcției pentru Agicultură Județeană Arad

- Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe  

- Numele si prenumele persoanelor din conducere si ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

- Coordonatele de contact: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet

- Sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil

- Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul instituţiei

- Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit

- Modalitaţile de contestare a deciziei autoritaţii sau a instituţiei publice in situaţia in care persoana se considera vatamata in privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

h) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

i) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate - sunt prevăzute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, si anume:

- reclamaţia administrativă - se depune la conducătorul   instituţiei publice

- plângerea la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul  instituţiei publice.

j) Rapoarte privind aplicarea Legii nr. 544/2001 în cadrul  Direcției pentru Agicultură Județeană Arad