Programul de susținere a producției de legume în spații, protejate pentru anul 2022

       

Având în vedere aprobarea Hotărârii Guvernului nr.148/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022, vă aducem la cunoștință următoarele:

 

  • Valoarea maximă, în euro, a sprijinului financiar de ajutor de minimis/beneficiar poate fi de 4.000 euro, respectiv:

    a) 3.000 euro/cultură în ciclul I/1.000 mp/beneficiar;

    b) 1.000 euro/cultură în ciclul II/1.000 mp/beneficiar.

 

  •  Documente necesare pentru înscrierea în Program:

    a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/ împuternicit;

    b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;

    c) împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;

    d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

    e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

    f) adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafaţa de teren cu spaţii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;

    g) certificat de atestare fiscală şi cazier fiscal, valabile la data depunerii cererii. (au fost eliminate prin  H.G. nr. 256/23.02.2022)

 

  • Schema de ajutor de minimis se aplică pentru susţinerea producţiei de legume în spaţii protejate, după cum urmează:

    a) tomate - Solanum lycopersicum L - cultivate în ciclul I sau ciclul II de producţie;

    b) ardei gras şi/sau lung - capia - Capsicum annuum L - cultivaţi în ciclul II de producţie;

    c) castraveţi - Cucumis sativus L - cultivaţi în ciclul II de producţie;

    d) fasole păstăi - Phaseolus vulgaris L - cultivată în ciclul II de producţie;

    e) salată - Lactuca sativa L - cultivată în ciclul II de producţie;

    f) spanac - Spinacea oleracea L - cultivat în ciclul II de producţie;

    g) ceapă verde - Allium cepa L - cultivată în ciclul II de producţie.

 

  • Producţiile minime sunt următoarele:

    a) 3.000 kg/1.000 mp pentru cultura de tomate;

    b) 2.000 kg/1.000 mp pentru cultura de ardei gras şi/sau lung - capia;

    c) 4.000 kg/1.000 mp pentru cultura de castraveţi;

    d) 1.500 kg/1.000 mp pentru cultura de fasole păstăi;

    e) 10.000 plante/1.000 mp pentru cultura de salată;

    f) 1.000 kg/1.000 mp pentru cultura de spanac;

    g) 100.000 bulbi/plante/1.000 mp pentru cultura de ceapă verde.

 

 ACTUALIZARE(modificări introduse prin  H.G. nr. 256/23.02.2022):

  • Beneficiarii pot solicita ajutorul de minimis la DAJ Arad până cel târziu la data de 1 aprilie 2022 (așa cum a fost modificată prin  H.G. nr. 256/23.02.2022),  pentru ciclul I de producţie.
  • Producția trebuie să fie valorificată în perioada 1 martie-10 iunie inclusiv a anului 2022, pentru ciclul I de producţie, iar documentele care atestă valorificarea se depun până la 30 iunie 2022 inclusiv.
  • Cererea de înscriere în Program, însoţită de documentele menționate mai sus, poate fi transmisă la DAJ Arad şi prin mijloace electronice, iar copiile trebuie să fie semnate, datate și certificate ”conform cu originalul” de către solicitant, la e-mail: secretariat@dadrarad.ro, poştă/curierat (fax nr. 0257 256 511).

 

Atașăm prezentei cererea de înscriere și declarația de consimțământ.