Lista beneficiari minimis 2022-Programul de susținere a producției de legume în spații protejate