MADR a stabilit cuantumurile ANT-urilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic, pentru anul de cerere 2022

MADR, prin APIA, informează că au fost stabilite cuantumurile aferente Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii (ANT) pentru anul de cerere 2022 și s-a demarat procesul de autorizare la plată a acestor scheme.

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 86/31.01.2023 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, pentru anul de cerere 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 90/01.02.2023, valoarea plafonului este de 223.998.200 euro și se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). 

În tabelele de mai jos regăsiți cuantumurile stabilite în conformitate cu actul normativ menționat.

VEGETAL

Schema

Plafoane HG (euro)

Cuantum

(euro/ha)

 

 

ANT 1 – culturi în teren arabil

85.301.500

11,9238

 

ANT 2-3 – in /cânepă pentru fibră

5.500

18,4310

 

ANT 4 - tutun

1.656.200

5254,6083

 

ANT 5 - hamei

84.000

311,7692

 

ANT 6 – sfeclă de zahăr

1.515.500

180,6441

 

ZOOTEHNIC

Schema

Plafone HG (euro)

Cuantum

(euro/tona lapte/cap animal)

ANTZ 7 – sector lapte bovine

18.524.000

19,3898

ANTZ 8 – sector carne bovine

77.847.000

67,2574

ANTZ 9 – ovine / caprine

39.064.500

4,8947

Plățile se efectuează în lei, la cursul valutar de 4,9490 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2022 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 379/02 din 3 octombrie 2022.