Autorizare depozite de cereale

ACTE NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI DE DEPOZIT CONFORM

ORDIN NR.222/30.03.2006

 

-           CERERE TIP – pentru acordarea autorizatiei de depozit cf. Anexei 1

-          FISA TEHNICA A UNITATII DE DEPOZITARE cf.Anexei 2

-           CERTIFICAT DE INREGISTRARE (CUI) - copie

-           ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII COMERCIALE – copie

-           CERTIFICAT CONSTATATOR OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI (CAEN  

            5210 + adresa punct de lucru siloz/deposit) - copie

-           ACT DE PROPRIETATE / CONTRACT DE INCHIRIERE / CONTRACT DE

            COMODAT - copie

 

a)         Buletin verificare metrologica cantar

b)         Dotare de laborator ptr. efectuarea analizelor

c)         Instalatie (aparatura)ptr. efectuarea dezinsectiilor si deratizarilor

 

OBS.

            In cazul in care operatorul economic nu detine dotarile amintite la punctele a,b,c, se va incheia un contract de prestari servicii cu alti operatori economici care detin in proprietate sau administreaza spatii de depozitare autorizate si care detin dotarea si resursele umane necesare desfasurarii activitatilor in cauza.

 

Persoana de contact: Dronca Georgeta  tel: 0742 195 679