ACTE NECESARE SCHIMBARE CATEGORIE DE FOLOSINTA TERENURI AGRICOLE