Acte necesare aviz prealabil de introducere în intravilanul localităţilor a terenurilor agricole