Autoriozații defrișare-plantare

ACTE NECESARE ELIBERARE AUTORIZATIE DEFRISARE-PLANTARE POMI SI ARBUSTI FRUCTIFERI, CONF. LEGII NR. 3482003

>LISTA ACTE DEFRIŞARE POMI/ARBUŞTI FRUCTIFERI

 

-CERERE DE DEFRISARE

-COPIE C.I./CUI

-COPIE ACTE DE PROPRIETATE ALE TERENULULUI AGRICOL CARE URMEAZĂ A FI DEFRIŞAT

 

 

LISTA ACTE PLANTARE POMI/ARBUŞTI FRUCTIFERI

-CERERE DE PLANTARE POMI/ARBUŞTI FRUCTIFERI

-COPIE C.I./CUI

-COPIE ACTE DE PROPRIETATE ALE TERENULUI AGRICOL CARE URMEAZĂ A FI PLANTAT CU POMI/ARBUŞTI FRUCTIFERI

-COPIE CERTIFICAT DE CALITATE AL MATERIALULUI SĂDITOR,

-PROIECT DE ÎNFIINŢARE A PLANTAŢIEI POMICOLE LA PLANTAŢIILE DE ARBUŞTI FRUCTIFERI DE PESTE 0,50 HA ŞI PESTE 2,00 HA LA PLANTAŢIILE DE POMI FRUCTIFERI.

 

Persoana de contact : Dronca Georgeta, tel. 0742195679