Prezentare

  

Direcția pentru Agricultură Județeană Arad

 

         Direcția pentru Agricultură Județeană Arad, este o instituție publică cu personalitate juridică, serviciu public deconcentrat în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, care funcționează în baza Legii nr.157/2016, privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea / coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Hotărârii nr.860/2016 privind organizarea, funcționarea și stabilirea atribuțiilor Direcțiilor pentru Agricultură Județene.

          Direcția pentru Agricultură Județeană Arad este responsabilă cu implemetarea in județul Arad, a politicilor și strategiilor Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în domeniile de activitate ale acestuia, statistică și  RICA, asistență tehnică, informarea, îndrumarea și consilierea pentru obținerea fondurilor europene și naționale în rândul fermierilor, efectuarea activităților de monitorizare, verificare, inspecții și control în domeniile de activitate, precum și cu alte atribuții prevăzute de legislația în  vigoare.

          În subordinea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Arad funcţionează Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Arad (O.S.P.A.) – instituţie cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii.

Organizarea si functionarea D.A.J. Arad este reglementata de:

Hotărârea Guvernului nr. 860/2016 privind organizarea, funcționarea și stabilirea atribuțiilor direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București

Legea 157/2017 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

HG 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor

 

 CONTACT