Solicitare informații de interes public

  • LEGISLAȚIE

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

H.G. nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

 

 

  • PERSOANA RESPONSABILĂ CU DIFUZAREA INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC

Consilier: Lăcrimioara Mihale

Tel. : 0257 253 640; 0735 165 537

E-mail: lacrimioara.mihale@madr.ro

 

 


 

  • MODALITĂȚILE DE CONTESTARE a deciziei instituţiei publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate - sunt prevăzute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, si anume:

- reclamaţia administrativă - se depune la conducătorul instituţiei publice

- plângerea la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei publice.

RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ I - conform Legii nr. 544-2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.docx

RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ II - conform Legii nr. 544-2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.docx

 

 

  • RAPOARTE ANUALE DE APLICARE A LEGII nr. 544/2001

Anexa nr. 10 - Raport de evaluare a implementarii legii 544/2001 pentru anul 2022

Anexa nr. 10 - Raport de evaluare a implementarii legii 544/2001 pentru anul 2021