Program de audiențe

 

AUDIENȚE

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ

Formularul completat se poate depune prin una din următoarele modalități:

  • electronic, pe adresa de e-mail: secretariat@dadrarad.ro
  • prin poștă la adresa: Arad, str. Cloşca nr. 6A, CP  310017, judeţul Arad
  • prin depunere la secretariatul instituției: Arad, str. Cloşca nr. 6A, CP  310017, judeţul Arad 

După depunerea și verificarea solicitării, solicitantul va fi contactat, pe e-mail sau telefonic, în vederea comunicării datei și orei la care se va ține audiența sau motivele respingerii acesteia.