Organisme de control aprobate conform OMADR nr. 312/2021

LISTA organismelor de control aprobate de MADR pentru efectuarea controlului și certificării produselor ecologice pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului și prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică.

 

ORGANISME DE CONTROL APROBATE PE TERITORIUL ROMÂNIEI

ROMÂNIA COD ORGANISM

ORGANISM DE CONTROL

RO-ECO-007

S.C ECOCERT S.R.L

Sediu social: Strada Ing. Zablovschi, nr. 80, sector 1, 011312, Bucureşti
Sediu secundar: Municipiul Cluj-Napoca, Strada Uzinei Electrice, nr. 15, scara 1, etaj 2, ap. 17, județul Cluj
Tel: +4 021 3212011
Fax: +4 021 3212058
E-mail:office.romania@ecocert.com
Website:www.ecocert.com
Responsabil: Florea Liviu-Daniel

Informații privind acreditarea/ aprobarea

Certificat de acreditare alS.C.ECOCERT S.R.L., emis de RENAR,valabil până la data de 15.01.2026.
...detalii

CERTIFICAT DE APROBARE

RO-ECO-008

S.C. ECOINSPECT S.R.L.

Sediu social: Strada Ciocârliei, nr.6, et. II, ap.9, 400619, localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj
Tel/Fax: 0264 432 088
Tel.: 0364 730 839; 0751 044 075
E-mail:ecoinspect@ecoinspect.ro
ecoinspect@gmail.com
Website:www.ecoinspect.ro
Responsabil: Nicolae Dărămuș

Informații privind acreditarea/ aprobarea

Certificat de acreditare al S.C. ECOINSPECT S.R.Lemis de RENAR, data actualizării 08.02.2022, valabil până la data de 10.04.2025.
...detalii

CERTIFICAT DE APROBARE

RO-ECO-009

BIOS S.R.L ITALIA - SUCURSALA ROMÂNIA

Sediu social: Bld. Lascăr Catargiu, nr. 41, etaj 1, ap. 3, sector 1, București
Tel/Fax: +4 021 327 00 05
Tel: +4 0787 586 965
E-mail:info@certbios.it , office.romania@certbios.ro
Website:www.certbios.ro
Responsabil: Iulian Vasilache

Informații privind acreditarea/ aprobarea

Certificat de acreditare al BIOS, emis de ACCREDIA, dată revizie 15.12.2021, valabil până la data de 18.12.2024
...detalii

CERTIFICAT DE APROBARE

RO-ECO-015

AGRECO R.F. GÖDERZ GMBH GERMANIA SUCURSALA ROMÂNIA

Sediu social: Str. Măgurii nr. 4, camera 6, bloc 33, scara C, etaj 3, ap. 16, Municipiul Ploiești, județul Prahova;
Tel: +4 0244561615
Mobil: +4 0769677577
E-mail: info@agrecogmbh.de
Website: www.agrecogmbh.de
Responsabil: Florentin SIMIONIUC

Informații privind acreditarea/ aprobarea

Informații privind acreditarea/aprobarea, Certificatul de acreditare al AGRECO RF GÖDEZ GMBH GERMANIA, emis de DAKKS

...detalii

CERTIFICAT DE APROBARE

RO-ECO-016

BIOAGRICERT ITALIA SRL – SUCURSALA ROMÂNIA

Sediu social: Bucureşti, sectorul 6, Strada Constantin Noica, nr. 165, ap. 1;
Tel: +4 0745709117
Fax: +4 0314223741
E-mail: romania@bioagricert.org
oana.badea@bioagricert.org
oana_andrei926@yahoo.com
Website: www.bioagricert.org
Responsabil: Oana Badea

Informații privind acreditarea/ aprobarea

Certificat de acreditare al BIOAGRICERT ITALIA SRL – SUCURSALA ROMÂNIA, emis de ACCREDIA ITALIA, data revizie 15.12.2021, valabil până la data de 25.01.2024

...detalii

CERTIFICAT DE APROBARE

RO-ECO-018

AUSTRIA BIO GARANTIE GMBH ENZERSFELD SUCURSALA BUCUREȘTI

Sediu social: Str. Popa Savu, nr. 77, etaj 1, ap. 3, localitatea București, sector 1
Tel: +4 0212102124
e-mail:romania@abg.at
Website:http://ro.abg-cert.com/
Responsabil: Răducan George

Informații privind acreditarea/ aprobarea

Certificat de acreditare al AUSTRIA BIO GARANTIE GmbH, emis de Ministerul Federal al Economiei, Familiei și Tineretului din Austria, valabilitate nelimitată, reînnoire anuală.

...detalii

CERTIFICAT DE APROBARE

RO-ECO-021

CERTROM SRL

Sediu social: Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 231A, sc. 1, et. 14, ap. 54, sector 5
Tel: +4 0214102589
Fax: +4 0214102588;
e-mail:office@certrom.ro;
Website:www.certrom.ro
Responsabil: Victor Bauer

Informații privind acreditarea/ aprobarea

Certificatul de acreditare al CertRom,emis de RENAR, valabil până la data de 07.04.2023

...detalii

CERTIFICAT DE APROBARE

RO-ECO-022

S.C. ECOROISCERT SRL

Sediu social: Iaşi, Str. Bîrnova nr. 146, camera 5, parter, judeţul Iaşi
Sediu secundar: Iaşi, Str. Vasile Stroescu nr. 12, et. 1, ap. 3, judeţul Iaşi
Tel: +4 0332730198
Fax: +4 0332730198
E-mail:ecoroiscert@gmail.com;
Website:www.ecoroiscert.ro
Responsabil: Popa Constantin

Informații privind acreditarea/ aprobarea

Certificatul de acreditare al S.C. ECOROISCERT,emis de RENAR, data actualizării 08.02.2022, valabil până la data de 23.11.2024
...detalii

CERTIFICAT DE APROBARE

RO-ECO-023

MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE

Sediu social: Craiova, Str. Părului nr. 8, judeţul Dolj, 200346, localitatea Craiova,
Tel: +4 0351451047; 0251-545553
Fax: +4 0251545553
e-mail:office@mrco.ro
Website:www.mrco.ro
Responsabil: Gruia Loredana Elena

Informații privind acreditarea/ aprobarea

Certificatul de acreditare al MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE, emis de RENAR, valabil până la data de 23.11.2024
...detalii

CERTIFICAT DE APROBARE

RO-ECO-024

CERES ORGANIC CERT SRL

Sediul social: Cluj Napoca, Str. Vasile Lupu, nr.64, ap.2, Județul Cluj,
Tel: +4 0740591529
E-mail:ameliarachita@yahoo.com
Website: www.ceres-cert.com
Responsabil: Amelia Lizeta Răchită

Informații privind acreditarea/ aprobarea

Certificatul de acreditare al CERES CERTIFICATION of Environmental Standards GmbH emis de DAKKS, valabilate nelimitată

...detalii

CERTIFICAT DE APROBARE

RO-ECO-025

BIO CERT TRADIȚIONAL SRL

Sediu social: Municipiul Constanța, Str. Banu Mihalcea, nr. 60, Jud. Constanța
Tel: 034 1815303; 034 1149323;
Fax: 0341815303
e-mail:office.biocert@gmail.com
website:http: biocerttraditional.ro
Responsabil: Gabriela Mitrea

Informații privind acreditarea/ aprobarea

Certificat de acreditare al BIO CERT TRADIȚIONAL SRL, data actualizării 08.02.2022, valabil până la data de 07.04.2023
...detalii

CERTIFICAT DE APROBARE

RO-ECO-026

SC SRAC CERT SRL

Sediu social: București, Str. Vasile Pârvan nr. 14, sectorul 1,
Tel : 021-3136335; fax: 021-3132380;
E-mail: eco@srac.ro;
Website: www.srac.ro
Persoană responsabilă: Goloborodco Ana

Informații privind acreditarea/ aprobarea

Certificat de acreditare al SRAC CERT SRL, data actualizării 08.02.2022, valabil până la data de 01.11.2024
...detalii

CERTIFICAT DE APROBARE

RO-ECO-027

SC TUV AUSTRIA ROMÂNIA SRL

Sediu social: București, Calea Plevnei, nr. 139B, corp A, sectorul 6
Tel : 021-3153294;
Fax: 021-3153296;
E-mail:george.gheorghiu@tuv.at ;
Website: www.tuv-austria.ro
Responsabil: Gheorghiu A. George

Informații privind acreditarea/ aprobarea

Certificat de acreditare al SC TUV AUSTRIA ROMÂNIA SRL, data actualizării 08.02.2022, valabil până la data de 10.04.2025
...detalii

CERTIFICAT DE APROBARE

RO-ECO-028

RINA SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL

Sediu social: București, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D, corp A, sectorul 5
Tel: 0723604050      
Fax: 021-6190353;
E-mail: mariana.mihaila@rina.org; office@simtex.ro;
Website: www.rina.org
Responsabil: Mariana Mihăilă

Informații privind acreditarea/ aprobarea

Certificat de acreditare al RINA SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL, data actualizării 08.02.2022, valabil până la data de 22.12.2024
...detalii

CERTIFICAT DE APROBARE

RO-ECO-029

BIO GARANTIE SRL

Sediu social: Str. Popa Savu, nr. 77, etaj 1, ap. 3, localitatea București, sector 1
Tel: +4 0212102124 
Mobil: 0040730602719
e-mail: romania@bio-garantie.ro
Website: bio-garantie.ro 
Responsabil: Ana Bădescu

Informații privind acreditarea/ aprobarea

...detalii

CERTIFICAT DE APROBARE