Dinamica operatorilor si a suprafetelor in agricultura ecologica

Dinamica operatorilor și a suprafețelor în agricultura ecologică 2010-2021 (pdf) 

Evoluția efectivelor de animale certificate ecologic 2010 - 2021 (pdf)

Sursa: Comunicări organisme de inspecție și certificare
* Clasificare Eurostat