Despăgubiri pentru culturile de primăvară, afectate de seceta pedologică din perioada martie-septembrie 2022

Vă informăm că a intrat în vigoare Ordonanta de Urgenta nr.50/31.05.2023 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producatorilor agricoli pentru unele culturi agricole înfiinţate în primăvara anului 2022 şi afectate de seceta pedologică din perioada martie-septembrie 2022.

Beneficiarii prezentei scheme sunt producătorii agricoli care au înfiinţat culturi de porumb şi/sau floarea-soarelui şi/sau soia şi/sau mazăre în primăvara anului 2022, ce au fost distruse de seceta pedologică în procente de peste 30% şi până la 100% inclusiv, conform proceselor-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturi, respectiv:

a)producători agricoli persoane fizice;

b)producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008

c)producători agricoli persoane juridice, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de organizare, societăţile agricole organizate în conformitate cu Legea nr. 36/1991

Beneficiarii sunt eligibili la solicitarea schemei daca indeplinesc cumulative urmatoarele criterii:

a)    deţin proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, întocmit până cel târziu la data de 30 noiembrie 2022 inclusiv, pentru culturile de porumb şi/sau floarea-soarelui şi/sau soia şi/sau mazăre înfiinţate în primăvara anului 2022 şi suprafeţele calamitate de seceta pedologică;

b)    sunt înregistraţi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cererea unică de plată 2022, din care se identifică culturile înfiinţate în primăvara anului 2022, respectiv porumb şi/sau floarea-soarelui şi/sau soia şi/sau mazăre, precum şi suprafeţele de teren declarate aferente acestor culturi;

c)    nu sunt în dificultate, conform art. 3 lit. d), cu excepţia beneficiarilor a căror dificultate este cauzată de secetă pedologică şi dovedită prin consemnarea în procesele-verbale cu procente de calamitare de peste 30% şi până la 100% inclusiv.

 

Beneficiarii  care indeplinesc criteriile de eligibilitate depun/transmit la DAJ o cerere de solicitare a grantului care cuprinde si declaratia pe propria raspundere ca nu se afla in reorganizare , lichidare sau faliment, insotita de urmatoarele documente:

- proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, întocmit până cel târziu la data de 30 noiembrie 2022 inclusiv

- copiile documentelor de identificare a coordonatelor bancare, precum instituţia de credit, codul IBAN, pentru efectuarea viramentelor.

- copii buletin/carte de identitate si/sau copie CUI (pentru PFA, II, persoane juridice)

            Cererile si documentele prevazute se depun/transmit in termen de 20 zile lucratoare de la data 22.06.2023.

Cererile însoțite de documentele prevăzute, pot fi transmise la D.A.J. Arad și prin mijloace electronice și/sau prin poștă/curierat.

Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.

 

 

MODEL CERERE