Programul de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023-2024

A fost aprobat programul de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru 2023

H.G. nr.846/2023 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023-2024

 

  1.  Depunerea cererilor de înscriere în Program – 16.09.2023-05.10.2023

 

  2.  Perioada de valorificare a producției: 20.10.2023-31.01.2024 inclusiv.

 

3. Lista documentelor necesare pentru înscriere:

1. Copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/ împuternicit,

2. Copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2023

3. Împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz

4. Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea

5. Dovadă cont activ bancă/trezorerie

6. Adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2023, care atestă suprafaţa de teren cu spaţii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

 

   4. Criterii de eligibilitate:

a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;

    b) să utilizeze o suprafaţă cumulată de spații protejate de minimum 1.000 mp, cultivate exclusive cu una dintre culturile de tomate, ardei gras şi/sau lung ți/sau gogoșar, castraveţi, fasole păstăi, salată, spanac, ceapă verde;

    c) să marcheze suprafaţa prevăzută la lit. b), la loc vizibil, cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere legume, perioada 2023-2024, beneficiar numărul .........., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Arad“, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;

    d) să obţină o producţii minime corespunzătoare culturii de legume;

    e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate, în anul 2023, la data depunerii cererii;

    f) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, completat începând cu data înfiinţării culturii şi avizat de OFJ;

    g) să facă dovada obţinerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcţie de forma de organizare;

    h) să obţină legume care nu depăşesc conţinutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide, condiţie care se verifică conform prevederilor art. 12 alin. (3). 

Producțiile minime:

    a) 3.000 kg/1.000 mp pentru cultura de tomate;

    b) 2.000 kg/1.000 mp pentru cultura de ardei gras şi/sau lung și/sau gogoșar;

    c) 4.000 kg/1.000 mp pentru cultura de castraveți;

    d) 1.500 kg/1.000 mp pentru cultura de fasole păstăi;

    e) 10.000 plante/1.000 mp pentru cultura de salată;

    f) 1.000 kg/1.000 mp pentru cultura de spanac;

    g) 100.000 bulbi/plante/1.000 mp pentru cultura de ceapă verde.

 

  5. Inainte de recoltare cu cel puțin 10 zile, beneficiarii sunt obligați sa notifice, in scris, in vederea verificării respectării producției minime de legume. 

 

  6.   Beneficiarii înregistrați în Registrul unic pentru accesarea programului au obligația să depună la DAJ Arad, dovada obținerii producției de legume obținute (copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/factura/fila/filele din carnetul de comercializare) precum şi copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat la zi şi avizat de OFJ, până la 9 februarie 2024, inclusiv.

 

  7. Valoare totală sprijin: 1000eur x 4,9490 lei= 4.949,00 lei

 

E-mail: secretariat@dadrarad.ro

Telefon:  BELEI CRISTIANA  -  0758.876.915

 

FORMULARE :

Anexa 1-Registru de evidenta a tratamentelor

Anexa 2-Cerere

Notificare control recoltare