Aplicația Registrul unic naţional privind circulaţia şi destinaţia terenurilor agricole situate în extravilan, sistem electronic

 Începând cu data de 01 martie 2024, pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale este publică aplicația Registrul unic naţional privind circulaţia şi destinaţia terenurilor agricole situate în extravilan, sistem electronic, constituit conform prevederilor legale.

Aplicația oferă posibilitatea inițierii procedurilor prevăzute de Legea nr. 17/2014, respectiv:

 • Înregistrarea cererilor pentru afișarea ofertelor de vanzare a terenurilor agricole situate în extravilan, inclusiv a documentelor justificative ale vânzătorilor;
 • Înregistrarea cererilor privind comunicările de acceptare ale ofertelor de vânzare si a documentelor justificative ale preemptorilor;
 • Inregistrarea cererilor privind oferte de cumpărare și a documentelor justificative ale petențialilor cumparatori;
 • Publicitatea ofertelor de vânzare si a comunicărilor de acceptare a ofertelor de vânzare;
 • Operaționalizarea procedurii prin intermediul aplicației de către factorii responsabili în implementarea legislației aplicabile;
 • Fluxul documentelor între unitățile administrativ teritoriale și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin structura de specialitate sau structurile teritoriale;
 • Stadiul dosarului și publicitatea documentelor emise în cadrul acestor proceduri.
 • Cererilor menționate anterior se înregistrează în aplicație de către vânzători, persoane fizice/juridice sau de către reprezentanții unităților administrativ teritoriale în raza cărora se află terenul agricol supus vânzării, la cererea persoanelor interesate.
 • Utilizarea aplicației pentru înregistrarea și validarea informațiilor cu privire la ofertele de vânzare și a comunicărilor de acceptare a ofertelor de vânzare, respectiv ofertele de cumpărare se realizează prin crearea unui cont de utilizator prin accesarea link-ului director: https://vanzareterenuri.madr.ro/ - conform instrucțiunilor de utilizare puse la dispoziția personelor interesate în momentul accesării.
 • IMPORTANT: REGISTRUL UNIC NAȚIONAL PRIVIND CIRCULAȚIA ȘI DESTINAȚIA TERENURILOR AGRICOLE SITUATE ÎN EXTRAVILAN, ÎN SISTEM ELECTRONIC SE REALIZEAZĂ CONCOMITENT CU PROCEDURA UTILIZATĂ ÎN PREZENT ÎN FORMAT LETRIC (DEPUNEREA DOCUMENTELOR LA UNITATILE ADMINISTRATIV TERITORIALE ÎN FORMAT PRINTAT PE HÂRTIE) TIMP DE 1 AN ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.03.2024.
 • ULTERIOR DATEI DE 01.03.2025 SE VA UTILIZA NUMAI PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE ÎN REGISTRUL UNIC NAȚIONAL PRIVIND CIRCULAȚIA ȘI DESTINAȚIA TERENURILOR AGRICOLE SITUATE ÎN EXTRAVILAN, ÎN SISTEM ELECTRONIC.

PROPUNERILE/OBERVATIILE REFERITOARE LA OPERAȚIONALIZAREA REGISTRULUI UNIC NAȚIONAL PRIVIND CIRCULAȚIA ȘI DESTINAȚIA TERENURILOR AGRICOLE SITUATE ÎN EXTRAVILAN, ÎN SISTEM ELECTRONIC SE POT TRANSMITE PÂNĂ LA DATA DE 30.06.2024 LA ADRESA DE EMAIL: terenuri@madr.ro SAU UTILIZÂND LINK-UL: https://suport.madr.ro