Precizări privind modificarea și completarea O.U.G. nr. 13/2024, schema de ajutor de stat la cultura de tomate în spaţii protejate şi cultura de usturoi

             Publicarea în transparență decizională a unui proiect de Ordonanță de urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate

Vă informăm că a fost publicată Legea nr. 206 din 01.07.2024 prin care se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13 din 28 februarie 2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parţială a pierderilor la cultura de tomate în spaţii protejate şi cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 29 februarie 2024, cu următoarele modificări și completări:

 La articolul 5 alineatul (1), litera e) se abrogă.

 La articolul 5, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. (3^1)-(3^3), cu următorul cuprins:


           - (3^1) Cuantumul ajutorului de stat prevăzut la alin. (3) se suplimentează cu echivalentul în lei al sumei de 1.500 euro pentru 1.000 mp, stabilit la cursul de schimb prevăzut la alin. (3), cu respectarea pragului maxim de 280.000 euro/beneficiar.


          - (3^2) Plata sumei reprezentând ajutor de stat, prevăzută la alin. (3^1), se efectuează până la data de 30 septembrie 2024 inclusiv, cu condiţia depunerii documentelor privind obţinerea şi valorificarea unei cantităţi de minimum 3 kg tomate/mp, de pe suprafaţa de 1.000 mp.


          - (3^3) Documentele privind obţinerea şi valorificarea producţiei de tomate, prevăzută la alin. (3^2), reprezintă copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/factura/fila/filele din carnetul de comercializare şi trebuie depuse de către beneficiari la DAJ până cel târziu la data de 2 septembrie 2024 inclusiv."

 

 Cererile de acordare a ajutorului de stat, depuse potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2024  îşi păstrează valabilitatea în vederea acordării sumelor suplimentare prevăzute la art. 5 alin. (3^1)