AJUTORUL DE MINIMIS PENTRU SUSŢINEREA PRODUSULUI CARTOF DE NCONSUM_2023

Producția de cartof va fi susținută în anul 2023 prin acordarea  unui sprijin din partea statului

Vă informăm că a fost publicată HG.nr.394/2023 pentru aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a producției de cartof de consum” în anul 2023 , precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control a acesteia. Sprijinul financiar este de maxim 200 euro/ha cultivat cu cartof de consum.

  Data limită pentru depunerea cererilor este 19.05.2023 inclusiv. 

AJUTORUL DE MINIMIS PENTRU SUSŢINEREA PRODUSULUI USTUROI_2023

MADR continuă și în anul 2023 programul de susținere a producției de usturoi

Vă informăm că a fost publicată H.G. nr. 393/2023 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a producției de usturoi ”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control a acesteia. 

            Data limită pentru depunere a cererilor este 31 mai inclusiv și va fi însoțită de următoarele documente:

Producția de cartof va fi susținută în anul 2023 prin acordarea unui sprijin din partea statului

 

În Ședința de Guvern din data 04 mai 2023 a fost adoptată o Hotărâre prin care se aprobă schema "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum", în anul 2023.

Scopul vizează acordarea unui sprijin pentru susținerea producției de cartof de consum. Suma totală alocată este de 14.800.000 lei, reprezentând echivalentul a maximum 2.960.000 euro, iar cuantumul per beneficiar este de 200 euro/ha. Pentru a obține sprijinul financiar, cultivatorii trebuie să obțină o producție minimă de 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 17 noiembrie.

Pentru a putea beneficia de sprijin financiar, producătorii agricoli trebuie să respecte următoarele condiții de eligibilitate:

MADR continuă și în anul 2023 programul de susținere a producției de usturoi

 

În Ședința de Guvern din data 4 mai 2023 a fost adoptată o Hotărâre prin care se aprobă schema de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, în anul 2023, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1408/2013, care va fi implementată de către direcțiile pentru agricultură județene și oficiile fitosanitare județene.

”Continuăm acest Program demarat în anul 2019, care și-a dovedit din plin utilitatea asigurând o producție calitativă și cantitativă de usturoi românesc pentru consum. Iată că oferim predictibilitatea de care este nevoie pentru stabilitatea producătorilor și pentru asigurarea accesului consumatorilor la produsele românești, obținute prin munca fermierilor noștri.”, a declarat ministrul Petre DAEA.

Schema se va aplica pe întreg teritoriul României în anul 2023, iar impactul bugetar este de 29.700.000 lei, reprezentând echivalentul a maxim 6.001.200 euro.

Sprijin de urgență pentru producătorii agricoli din sectorul cereale

În Ședința de Guvern din data de 20 aprilie 2023, a fost aprobată o hotărâre privind acordarea unei măsuri de sprijin de urgență pentru producătorii agricoli din sectorul cereale. Temeiul legal îl constituie Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/739 al Comisiei din 4 aprilie 2023 de prevedere a unei măsuri de sprijin de urgență pentru sectorul cerealelor și cel al semințelor oleaginoase din Bulgaria, Polonia și România, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 96 din 05.04.2023.

Această măsură de sprijin are ca obiectiv acordarea unui grant producătorilor agricoli afectați de creșterea importurilor de cereale din Ucraina și reprezintă suma care se acordă pentru compensarea cheltuielilor angajate de producătorii agricoli din sectorul cereale pentru depozitarea în spații de depozitare pentru produse agricole proprii sau depozitarea în custodie la terți, a cantităților de grâu obținute din producția proprie a anului 2022 și înregistrate în aceste spații la data de 01.02.2023.

Sărbători fericite!

 

Comunicat de presă-sector vitivinicol

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a postat, în data de 30 martie 2023, în secțiunea Transparență Decizională de pe site-ul www.madr.ro, un proiect de Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin.

Decernare premii pentru actorii din agricultura ecologica europeana 2023

IN ATENȚIA OPERATORILOR DIN SISTEMUL DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ !!!

MINIMIS TOMATE 2023

 Vă reamintim că perioada de înscriere în programul de MINIMIS TOMATE este până la 1 aprilie 2023.

Detalii privind înscriere în program aici.

 

TERMENUL LIMITĂ de înregistrare a operatorilor în agricultura ecologică 16 mai 2023

ÎN ATENTIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA!

În fiecare an până la data de 16 mai, operatorii/grupurile de operatori care își desfășoară activitatea de producție au obligația de a-și înregistra activitatea la Direcția pentru Agricultură Județeană Arad.

În cazul in care un operator dorește retragerea din agricultura ecologică, trebuie să depună Anexa nr. 14 la Ordinul nr.45/2022

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ

Ordinul nr. 71/2023 - Instituire bază date națională - constituire listă material reproducere plante eco și în conversie

Vă informăm că a apărut Ordinul nr. 71/2023 pentru instituirea bazei de date naționale privind constituirea unei liste a materialului de reproducere a plantelor ecologic și în conversie și/sau cartof de sămânță, a animalelor și păsărilor ecologice și a animalelor tinere de acvacultură ecologice, destinat comerțului (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 162 din 24 februarie 2023 și postat pe www.madr.rohttps://www.madr.ro/docs/agricultura/agricultura-ecologica/2023/ordinul-...)

 

Ajutor de stat pentru susținerea creșterii bovinelor

În Ședința Guvernului din 8 februarie 2023 a fost adoptată Ordonanța de Urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul de creștere al bovinelor, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Valoarea estimată a schemei de ajutor este de 217.756.000 lei, echivalentul sumei de 44 milioane euro.

Cuantumul ajutorului de stat este de 73 euro/cap de animal pentru un efectiv estimat de 602.740 capete.

Valoarea totală care poate fi acordată pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 250.000 euro.

Perioada de depunere este de 30 de zile lucrătoare, începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, iar termenul de plată este 31 Decembrie 2023.

Programul de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023

 

H.G. nr.1569/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023

 1.  Depunerea cererilor de înscriere în Program – 01.01.2023-01.04.2023

 2.  Perioada de valorificare a producției: - până la data de 30 iunie inclusiv a anului 2023. 

 3. Lista documentelor necesare pentru înscriere:

MADR a stabilit cuantumurile ANT-urilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic, pentru anul de cerere 2022

MADR, prin APIA, informează că au fost stabilite cuantumurile aferente Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii (ANT) pentru anul de cerere 2022 și s-a demarat procesul de autorizare la plată a acestor scheme.

Au început plățile către fermieri acordate ca despăgubiri pentru secetă

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a demarat plata despăgubirilor pentru calamități, astfel că primele sume vor ajunge în conturile fermierilor în următoarele zile, pe măsură ce fiecare DAJ va efectua viramentele spre beneficiari. Astfel, au fost alimentate conturile Direcțiilor Agricole din județele Arad, Buzău, Călărași, Cluj, Dolj, Maramureș, Neamț, Sălaj, Suceava cu suma de 50.450.184 lei, iar plățile vor continua și către celelalte Direcții Județene, pe măsură ce este finalizată documentația necesară pentru depunerea deconturilor la MADR.

Iată că la scurtă vreme de la adoptarea actului normativ prin care acordăm despăgubirile pentru calamități, suntem în situația în care acordăm aceste despăgubiri, conform legii, astfel încât fermierii să aibă posibilitatea să își susțină cheltuielile efectuate în această perioadă pentru producțiile viitoare. Fermierii așteaptă aceste sume și MADR a început să le achite. Până la finalul anului vor fi plătite toate sumele cuvenite”, a declarat ministrul Petre DAEA.