CERTIFICATE DE ABILITARE PENTRU IMPORTUL DE ÎNGRĂŞĂMINTE

ACTE NECESARE ELIBERĂRII CERTIFICATELOR DE ABILITARE PENTRU IMPORTUL DE ÎNGRĂŞĂMINTE, LEGEA NR. 232/2010

 

1.Solicitare în scris, din care să rezulte : numele sau denumirea importatorului şi sediul social al firmei, lista codurilor tarifare, lista denumirilor produselor/grupelor de produse, lista denumirilor comerciale/tehnice ale produselor pentru care se solicită abilitarea.

2. Copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului.

3. Copie a autorizaţiei RO – FERTILIZANT şi al buletinului de analiză pentru atestarea conformităţii îngrăşământului cu datele înscrise în autorizaţie, emis de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului I.C.P.A. Bucureşti, conform art. 4 alin.(2) din Legea nr. 232/2010.

4. Copie a etichetei produsului care este introdus în ţară sau a documentelor de însoţire a mărfii în cazul îngrăşămintelor în vrac, în două exemplare, din care un exemplar însoţeşte certificatul de abilitare.

 

Persoană de contact : Dronca Georgeta, tel. 0742195679