Comisia Europeană a decis să aplice o derogare de la standardul GAEC 8

 În data de 13 februarie 2024, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare 587/2024 din 12 februarie 2024 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul (UE)2115/2021 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește aplicarea standardului privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor (standardul GAEC 8), datele de eligibilitate a cheltuielilor pentru contribuția din FEGA și normele privind modificările planurilor strategice PAC pentru modificările anumitor eco-scheme pentru anul de cerere 2024.

Derogarea decisă de Comisia Europeană suspendă obligativitatea fermelor de a lăsa 4% din suprafața de teren deținută drept zonă neproductivă și dă fermierilor dreptul să opteze pentru modul în care vor acționa asupra suprafeței respective, între:

  • Înființarea unei culturi intermediare/secundare, după recoltarea culturii principale
  • Înființarea unei culturi fixatoare de azot
  • Asigurarea unei zone neproductive

De asemenea, fermierul poate să opteze fie pentru oricare, fie pentru toate cele 3 condiții simultan pe suprafața de 4%.

 

https://www.madr.ro/comunicare/8794-comisia-europeana-a-decis-sa-aplice-o-derogare-de-la-standardul-gaec-8.html